Carlismo en Twitter

26 de octubre: Cena de Cristo Rey 2019 t.co/OTzGkmxtsB

Funeral de Alberto Ruiz de Galarreta: oración fúnebre por D. José Ramón García Gallardo t.co/FhITSpArHT

El Carlisme davant les eleccions del 24 de maig de 2015

El règim de facto ha convocat varis processos electorals pel proper diumenge 24 de maig del 2015. En tot el territori espanyol hauran de celebrar-se eleccions locals (per tots els municipis, cabildos i consells insulars, i entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipi; així com per les anomenades Juntes Generals de les Províncies . . .; Continuar leyendo

El Carlismo ante las elecciones del 24 de mayo de 2015

Recomendaciones de la Secretaría Política sobre las próximas elecciones . . .; Continuar leyendo

Las elecciones catalanas del próximo día 25

Consideraciones de la Comunión Tradicionalista sobre el peligro separatista que entrañan las elecciones catalanas del 25 de noviembre . . .; Continuar leyendo