Carlismo en Twitter

Leiza, domingo 25 de agosto de 2019. Homenaje anual a Joaquín Muruzábal, primer requeté navarro muerto en combate e… t.co/Q81HgPxde4

IV Conversaciones Hispánicas de Santa María de Chosica (Perú) t.co/MYlGmrVjP9

El Carlisme davant les eleccions del 24 de maig de 2015

El règim de facto ha convocat varis processos electorals pel proper diumenge 24 de maig del 2015. En tot el territori espanyol hauran de celebrar-se eleccions locals (per tots els municipis, cabildos i consells insulars, i entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipi; així com per les anomenades Juntes Generals de les Províncies . . .; Continuar leyendo

El Carlismo ante las elecciones del 24 de mayo de 2015

Recomendaciones de la Secretaría Política sobre las próximas elecciones . . .; Continuar leyendo

Las elecciones catalanas del próximo día 25

Consideraciones de la Comunión Tradicionalista sobre el peligro separatista que entrañan las elecciones catalanas del 25 de noviembre . . .; Continuar leyendo